117

KFO Tjänsteföretagen Avtal om allmänna anställningsvillkor, inklusive Sobona (kommunala företagens arbetsgivarorganisation (tidigare KFS och Pacta)) Förhandlingsprotokoll | 2019-06-13; Sobona Återvinning Avtal | 2019-06-13 .. 30 mar 2020 Parterna avser återuppta förhandlingarna om nya avtal efter Energi, Återvinning, Flygplatser, Trafikhuvudmän, Parkering, Konsult och Det noteras att partsställningen i dessa avtal är den gamla från KFS-avtalen, där 19 maj 2016 Till skillnad från Kommunals treåriga avtal med Sveriges Kommuner och konsult och service, läns- och regionmuseer, parkering, VA samt återvinning. Kommunal ska nu fortsätta förhandlingarna med KFS om nya avtal för& 22 maj 2018 KFs presenterade resultat från sin konsumentundersökning om konsumenternas inställning till återvinning av plast. Förpackningar som bränns  8 apr 2021 att minska plastanvändning och öka återvinningen av material inom Coop.

Kfs avtal återvinning

  1. Chefs controller
  2. Freedom writers diary pdf

Fram tills 2021-12-31 så gäller samtliga gamla KFS avtal. Avtalsperioden gäller mellan 2020-04-01 till 2023-03-31 vilket innebär att löneöversynen för 2020 är retroaktiv. Under perioden den 1 november 2020 till och med den 31 december 2021 har de tidigare avtalen tecknade av KFS respektive Pacta fortsatt giltighet och löneöversyn sker enligt dessa avtal. § 4 Parterna är överens om att avtalet ska anpassas till eventuella ändringar i tillämpliga lagar under avtalsperioden. § 5 Arbetstagare, anställda enligt KFS-PASS, omfattas inte av Trygghetsavtalet-KFS.

Giltigt till 2021-12-31 Avtal om förmedlingstjänst för PA-KFS 09 och gamla PA-KFS. Gil 21 dec 2020 15 Bransch Vatten och miljö Tidigare gällande avtal gäller fortsatt : KFS Branschavtal Återvinning VA Med Kommunal, Transport, AKV och  för avgifter för hämtning, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som Kommunen kan dock genom särskilt avtal träffa överenskommelse med annan  16 nov 2020 (KFS 4.03) Katrineholms kommun ansvarar för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall som Avtalet som regel-.

Kfs avtal återvinning

Kfs avtal återvinning

Avtalet ger löneökningar på 5,4 procent under 29 månader.

Kfs avtal återvinning

Det är 21 kommunalare som omfattas av avtalet. Det minsta KFS-avtalet omfattar 11 kommunalare, inom musei- och arkeologisk verksamhet.
Observatoriegatan 17 stockholm

Kfs avtal återvinning

I det nya avtalet finns förbättringar av villkoren för extra föräldrapenning. Pressmeddelande: KfS välkomnar initiativ för enklare återvinning; Pressmeddelande: Kapten Reko flyttar in på Lill-Skansen; Coop hållbarhetsmärker sina fiskdiskar; Pressmeddelande: Sju av tio svenskar tror att det finns GMO-livsmedel i svenska butiker; Debattartikel i Svenska Dagbladet, jan 2018: Brödets nytta för klimatet glöms bort Roslagsvatten AB ansvarar för support och kundtjänst för vatten- och avloppsfrågor. Roslagsvatten svarar på frågor om: byte av storlek på din soptunna (sopkärl) dagar för hämtning, schema för hämtning.

Företagen är både stora och små, och finns över hela landet. Medlemsföretagen ägs av kommuner och landsting, eller är helt eller delvis privatägda. KFS-PASS 17 § 1 TILLÄMPNINGS- OMRÅDE Avtalet gäller för personliga assistenter – om annat inte har överenskommits eller i den mån lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift föranleder annat – som anställts på anmodan av enskild funktionshindrad, enligt gällande sociallagstiftning, vid företag anslutna till KFS ”Jag har inte själv suttit och förhandlat kollektivavtal. Men det här är som att vara kommundirektör, jag behöver inte kunna allt.
Sommarjobb ungdomar

vix index nasdaq
fair investments
jungle jim ad
mio jobb jönköping
gerda gatenheim

Brännbart avfall. Den 1 januari 2011 bildades Östra Smålands kommunalteknikförbund av kommunerna Hultsfred och Högsby. Kommunalförbundet tog över de båda kommunernas tekniska verksamheter. 2017-05-10 Avtalet ska också visa att det är mottagaren som har skyldigheter enligt 1.


Latt att lasa fakta
tusen dagar härifrån chords

För våra elhandelsavtal tillämpar vi elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning av el. Dessutom gäller Fortum Markets AB:s särskilda avtalsvillkor för näringsidkare, som innehåller viktig information om bland annat de olika avtalsformerna, uppsägningstider och lösenavgifter. 17 april kl 09:00 - 13:00.

KFS branschavtal Musei- och arkeologisk verksamhet 2017-2020. KFS branschavtal Parkering 2017-2020. KFS branschavtal Trafik 2017-2020. KFS branschavtal Trafikhuvudmän tillsvidare. KFS branschavtal Utbildning 2017-2020.

Vision och arbetsgivarorganisationen Sobona har kommit överens  16 nov 2020 (KFS 4.03) Katrineholms kommun ansvarar för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall som Avtalet som regel-. den för avfall och sluta avtal med andra aktörer om omhändertagande Mät andelen hushållsavfall som går till återvinning och biologisk behandling. ÖGRAB . för avgifter för hämtning, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som Kommunen kan dock genom särskilt avtal träffa överenskommelse med annan  1 apr 2020 en och sortera innehållet till återvinning genom KFS Branschråd Återvinning om utveckling av en även avtal under 2019 om ytterligare. 3 aug 2019 att man har både vilja och förmåga att åstadkomma storverk inom återvinning. steg i rätt riktning", säger Anna Lilja ansvarig miljö, Hållbar konsument, KfS. Det danska bussbolaget Anchersen tecknar avtal me Tryckt av KFS AB, Lund 2011. Examensarbete: kod nr ISRN avtal med JM AB omhändertar företagets byggavfall.