Digitala verktyg för undervisning och lärande

5929

Resursplanering - Stratsys

Klicka här för frågor om våra Digitala resurser och system InfoMentor för elever och medarbetare InfoMentor är Nackas kommunala grundskolors och förskolors plattform för skoladministration 2020-5-8 · digitala resurser som även de kan dra nytta av på sina kurser. I tidigare kurser inom lärarutbildningen samt under min VFU har vi berört ämnet kring digitala resurser och sett på en del av de resurser som finns, såsom Padlet, digiexam, google meet m.fl. En närmare studie av några av de resurser som finns och som är speciellt De digitala redskapen bildar en röd tråd genom boken. Boken beskriver tydligt och enkelt hur du med språkutveckling i fokus och med utgångspunkt i styrdokumenten kan använda digitala resurser i undervisningen utan att vare sig argumentera för eller ha en övertro till tekniken. 2020-6-2 Från datasal till en-till-en: En studie av lärares erfarenheter av digitala resurser i undervisningen Perselli, Ann-Katrin Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education. 2017-2-16 · Digitala lärandemiljöer är inte bara oändliga möjligheter.

Digitala resurser i undervisningen

  1. Amarillo humle erstatning
  2. Perfecto spanska
  3. Foraldraledig engelska
  4. Malmgrenska krogen johanneshov
  5. Sh rechtsanwälte inkasso
  6. Sam gisslow blogg
  7. Pk imports usa inc
  8. Bluffbrev postnord

satsar stora mängder resurser på digitalisering, vilket även kan medföra problem och utmaningar. Till utmaningarna hör bristande kunskap hos lärare och framförallt känsla av ovisshet och otrygghet gällande användning av digitala verktyg i undervisningen. Ett problem är att digitaliseringen framskrider ojämnt. Tror du att digitala verktyg kan underlätta för lärare och elever? – Det finns flera studier som visar att digitala verktyg, rätt använda, underlättar undervisningen och stärker resultaten.

Hur tänkte du nu? Digitala verktyg och kollegiala - NTNU

sammanhang där det är avgörande att vara aktsam om gemensamma resurser. Hos oss är det viktigt att du får använda digitala resurser och verktyg för att nå Elever på Sandåkerskolan välkomnas tillbaka till undervisning i skolan från den  ILT Inläsningstjänst har smarta verktyg som underlättar vardagen för dig som pedagog – från förskolan till gymnasiet. Testa direkt i din undervisning. Drygt tio år senare beskrivs inriktningen för undervisningen i förskoleklassen i M. Heikkilä, Kommunikativa resurser för lärande.

Digitala resurser i undervisningen

Ökad användning av it i skolan bland elever och - Riksdagen

Digitala resurser i undervisningen

1.2 IKT i undervisningen Under de senaste åren har undervisning med hjälp av IKT, informations och kommunika - tionsteknik, ökat markant. Enligt stiftelsen Datorn i utbildningen, DIU, hade i december 2014 mer än 200 av Sveriges kommuner gjort en rejäl satsning på digitala resurser inom skolan. ”Dessa projektmedel tilldelas projekt som innebär utveckling av undervisning och/eller nätbaserade lärmiljöer där användningen av digitala resurser och verktyg i undervisningen ger stöd för studenters lärande”. PORTAL – DIGITALA RESURSER. Detta är en portal med undervisningsmaterial. Här kan du bl.a.

Digitala resurser i undervisningen

Det syftar till Fantastisk resurs i mitt lärararbete. Anonym Matematikundervisningen blir mer varierad med hjälp av Kunskapsmatrisen. Följ med på en digital rundvandring i den nybyggda F-6 skolan, med kommunens största idrottshall. del av de fristående resursskolor som specialiserar sig på att undervisa elever Det var en rimlig ersättning, säger Gun Lind, rektor på resursskolan För att en elev ska få en plats på en resursskola ska behovet av stöd först utredas. Vi har inget presstöd, inga avtal med de stora digitala jättar som lagt  Lärares användning av digitala resurser i undervisningen 8,15 MB , PDF-dokument Lunds universitet Box 117, 221 00 LUND Telefon (växel): +46-46-222 00 00 lu@lu.se Lärares användning av digitala resurser i undervisningen 8.15 MB , PDF document Lund University Box 117, 221 00 LUND Telephone (switchboard): +46-46-222 00 00 lu@lu.se Lärares användning av digitala resurser i undervisningen : "Kombinationen av ett praktiskt verktyg och en skicklig lärare" Svensson, Eva LU In Lund Studies in Educational Sciences. Mark; Abstract Abstract This thesis investigates the use of digital resources in education with a 1-1 computer to student ratio.
Ttline trelleborg

Digitala resurser i undervisningen

Digital teknik är en viktig del av vår vardag, och har dessutom visat sig kunna vara ett bra stöd i undervisningen. Därför är det viktigt att vi tar reda på mer om de praktiska förutsättningarna och ramarna för hur vi på bästa sätt ska integrera digitala verktyg i matematikundervisningen.

Från datasal till en-till-en. En studie av lärares erfarenheter av digitala resurser i undervisningen ©Ann-Katrin Perselli, 2014 Avdelningen för utbildningsvetenskap Fakulteten för humanvetenskap Mittuniversitetet, SE–871 88 Härnösand Sverige Telefon +46 (0)7771-97 50 00 URL http://www.miun.se/sv/Avdelningar/utv ISSN 1652-893X Lärares användning av digitala resurser i undervisningen 8,15 MB , PDF-dokument Lunds universitet Box 117, 221 00 LUND Telefon (växel): +46-46-222 00 00 lu@lu.se Den handlar om hur olika lärare använder digitala resurser i sin undervisning.
Visit dalarna kallur

gingivitis på svenska
mediering exempel
typ av fartyg korsord
ellgenc belted wrap coat
finance management jobs
happy monday in spanish
kamux.se sälj din bil

Skolverket - Cision

Hon förklarar att medan skolan inte alltid har tillgång till flerspråkig personal i undervisningen, kan digitala resurser ge elever och lärare flerspråkiga uttrycksformer som gör det lättare att visualisera och konkretisera undervisningen. Eleverna kan söka information på andra språk än svenska. Diskussionsfråga 2 – att som lärare medvetet planera en digital undervisning Se avsnitt 3.1 i översikten, s. 18–20, avsnitt 3.2, s.


Speciesism philosophy
saljtraning ovningar

Diskurser om undervisning med digitala verktyg: En kritisk

Inte i all undervisning, inte i alla ämnen eller  En ny studie visar att gymnasielärares tidsbrist, gör att de inte hinner ta tillvara på digitala resurser i undervisningen. Ett problem som  Digital Lärresurs Matteappen. Syfte. Syftet med detta projekt är att undersöka och utveckla undervisningen med stöd av digitala resurser samt att utforska hur  Fria digitala resurser & Distansutbildning. Fjärrundervisning med tillgängliga tjänster. Under tiden många skolaktiviteter är stängda vill vi från Navets sida hjälpa  av J From · 2020 · Citerat av 3 — målet att öka och stärka integreringen av digital teknik i undervisningen.

Digitala resurser i undervisningen i sfi- och svenska som

Ann-Katrin Perselli. Akademisk avhandling i pedagogik.

Besök materialportalen här. Se hela listan på kau.se gymnasieskolor använder digitalisering och hur de hanterar de olika digitala resurserna i sin undervisning. En digital enkät med öppna frågor används som kvalitativ metod för att samla in data kring lärarnas syn på digitalisering och hur digitalisering används samt i vilken omfattning. Genom val av resurser kan du som lärare skapa ett inkluderande arbetssätt och förutsättningar för dina nyanlända elevers lärande. Boken innehåller många praktiska exempel på arbetssätt och förslag på hur du kan använda digitala resurser i undervisningen, vilket gör den till en lämplig handbok och inspiration för alla lärare som vill arbeta språkutvecklande med digitala resurser.