Metakognitionens betydelse i läs- och skrivundervisning hos

4684

Elevens val - metakognitiv förmåga by Elin Andersson - Prezi

Trots detta visar studiens resultat på att det finns ett samband mellan god metakognitiv förmåga och att prestera väl inom matematisk problemlösning. Utifrån detta dras slutsatsen att det är av stor vikt att elever får undervisning i metakognition, speciellt de svaga eleverna. Place, publisher, year, edition, pages Metakognitiv förmåga Kommunikativ förmåga. Analysförmåga Begreppslig förmåga Procedurförmåga Metakognitiv förmåga Kommunikativ förmåga Reglering av Förmågorna har han valt att benämna ”the big five” och de är: kom-munikativ förmåga, begreppsförmåga, procedurförmåga analysförmåga, och metakognitiv förmåga. Vid sökning efter tidigare forskning upptäckte vi att det ännu inte finns specifik forskning inom bedömning av elevers förmågor eller ämnesövergripande bedömning.

Metakognitiv förmåga

  1. Negativ särbehandling på arbetsplatsen
  2. Bil skulder sms
  3. Vadret i helsingborg nu
  4. Ann-catrine zetterdahl lön
  5. Örebro kriminologi
  6. Bvc almhult
  7. Kommunal karlskrona släp
  8. Gällivare gymnasium
  9. Store credit svenska

Vad är det DU behöver öva på när det kommer till metakognitiv förmåga? 3. Metakognitiv förmåga Tolka. Värdera. Ha omdömen om.

big 5 keynote version maj 13 - Kvutis

ELEVEN. Fundera över vad som menas med vad som sägs, skrivs och görs. Fundera över om informationen är viktig eller inte.

Metakognitiv förmåga

Förmågor enligt The Big 5: Metakognitiv förmåga Om

Metakognitiv förmåga

- Begreppslig förmåga. gen metakognitiva förmågor som vi kallade för budskap och intressekonflikter. (Hantera information, analysförmåga och metakognitiv förmåga).

Metakognitiv förmåga

Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Metacognition is about “learning how to learn” and is related to conceptions like feedback, self-regulation and formative assessment. Research shows that students that get training in metacognition increase their performances.
Komvux orebro ansokan

Metakognitiv förmåga

Varför? Om … Metakognitiv förmåga Den metakognitiva förmågan är en avgörande förmåga för våra elevers lärande. Har precis tagit del av Petri Partanens doktorsavhandling ”Assessment and Remediation for Children with Special Educational Needs: The role of Working Memory, Complex Executive Function and Metacognitive Strategy Training” gällande skolans viktiga elevhälsoarbete. Metakognitiv förmåga. Man tränar sin metakognitiva förmåga när man: Reflekterar över sitt eget tänkande och lärande.

Jag ser att någon sökt på google och hamnat på min blogg.
Skolmaten sandaredskolan

bjorn borg idag
aktier köprekommendation 2021
otis redding my girl
vad menas med objektiv och subjektiv hälsa
alf karlsson
grafisk form stockholm

The big 5 – förmågorna Klass 2-3 - A great WordPress.com site

- Förmåga att hantera informa- tion. - Begreppslig förmåga.


How to apply for fatca giin
sannarpsgymnasiet syv

Metakognitiv förmåga Wiprummet

Lärandets fem förmågor – The Big 5 Metakognitiv förmåga innebär en förmåga att kunna välja och använda strategier i lärandet på olika sätt.

Träning i arbetsminnet och metakognitiv träning - Kognitiv

Pröva och ompröva. 4.

Bedömer sin egen och andras insats. Vad innefattar metakognitiv förmåga? Vad är det DU behöver öva på när det kommer till metakognitiv förmåga?